youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לכבוד החופש הגדול: 60 סרטונים חינוכיים שתוכלו לשלוח לתלמידים

אבינועם הרש
15/06/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא