youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

לוּ היינו מייקרוסופט...

ארבעת העקרונות שמערכת החינוך הישראלית צריכה לאמץ מסטארט אפ ניישן
אבינועם הרש
29/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא