youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

קטנה ברשת #2 על משמעות ה'בית', הגורל ותפיסת העולם שביניהם

הסרטונים שיקדמו לכם את הכיתה קדימה
אבינועם הרש
27/11/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא