youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך תכניסו את המתודה הטובה ביותר בעולם לכיתה?

מיהו המורה הטוב בעולם ומה כולנו יכולים ללמוד ממנו?
אבינועם הרש
28/09/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא