youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

אתם החלוצים, אתם הגיבורים! - שר החינוך בנאום לרגל יום המורה

חגיגות יום המורה 2017 - יום מרגש במיוחד
יום המורה
11/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא