youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

מכתב לעמיתיי המורים - לכבוד יום המורה

מכתב תודה מרגש הממוען לכל אחד מכם - המורים
יום המורה
13/12/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא