whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

העולם עובר למתמטיקה מעשית. האם תלמידינו מוכנים לאתגר?

מומחי פיז""ה מציגים: לימודי המתמטיקה של העתיד
אלי הורביץ
04/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא