youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

העולם עובר למתמטיקה מעשית. האם תלמידינו מוכנים לאתגר?

מומחי פיז""ה מציגים: לימודי המתמטיקה של העתיד
אלי הורביץ
04/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא