youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

למה חשוב ללמוד מדעי המחשב בבתי הספר? התשובות במחקרי PISA 2021

מחקרי PISA מצאו כי לימודי מדעי המחשב הכרחיים עבור תלמידי המאה ה-21
הגיע זמן חינוך
17/11/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא