youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

ארוכה הדרך לבגרות

ייעודה של תעודת הבגרות הוא לשמש לתלמידים ככרטיס הכניסה לאוניברסיטה. אבל מה עושים כאשר האוניברסיטאות מפסיקות להאמין בבגרויות?
אלי הורביץ
02/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא