whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אסטרטגיות ההוראה מרחוק שהייתי רוצה לקחת איתי גם לכיתה

תקופת הקורונה אילצה אותנו המורים להיות יצירתיים. המורה שרה קופר עם רשימת הדברים שהיתה רוצה לקחת איתה הלאה – גם ללימודים בכיתה
הגיע זמן חינוך
15/06/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא