whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

למידה מותאמת אישית: העיקר הוא לא הטכנולוגיה

למידה מותאמת אישית מבוססת לא על טכנולוגיה אלא על העיקרון שעל המורה לספק לתלמידים כלים לקבלת החלטות, שבעזרתם יוכלו לעצב את הלמידה שלהם.
הגיע זמן חינוך
13/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא