youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

למידה מותאמת אישית: העיקר הוא לא הטכנולוגיה

למידה מותאמת אישית מבוססת לא על טכנולוגיה אלא על העיקרון שעל המורה לספק לתלמידים כלים לקבלת החלטות, שבעזרתם יוכלו לעצב את הלמידה שלהם.
הגיע זמן חינוך
13/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא