youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

חשבון פשוט: נטרלו את חרדת המתמטיקה ותקבלו הישגים גבוהים יותר

רוצים לשפר את הישגי הכיתה במתמטיקה? מחקר חדש בנושא חרדת מתמטיקה יכול לתת לכם את כל התשובות להצלחה
הגיע זמן חינוך
10/31/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא