youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

איך ללמד מתמטיקה ומדעים בלי להפחיד את התלמידים?

6 עקרונות שחשוב לתווך לתלמידים בלימודי מתמטיקה ומדעים
רן שמשוני
05/03/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא