youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

לא רק משוואות ותרגילים: למדו אותם את המתמטיקה של החיים האמיתיים

הגיע זמן חינוך
09/03/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא