youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

4 הרצאות TED שכל מורה צריכה להכיר

האם בתי הספר הורגים את היצירתיות? ומה כוח החיבור החזק בין מורים לתלמידים? בחרנו עבורכם ארבע שיחות TED שהן חובת צפייה לכל מחנכת ומחנך
הגיע זמן חינוך
21/07/2021
quote-image

עוד כתבות בנושא