youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
הוראה היברידית
חינוך בזמן קורונה
אירועים ומפגשים
ללמוד מהעולם

4 שיחות טד שכל מורה צריך/ה להכיר

בשנים האחרונות הרצאות טד הפכו למקור מידע והשראה עבור רבים. בחרנו עבורכם ארבע הרצאות שכל מחנך צריך להכיר.
הגיע זמן חינוך
24/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא