youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
חינוך בזמן קורונה
חוזרים ללימודים
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

המורות האלו יצרו שינוי מדהים בבתי הספר שלהן וכעת הן מספרות

שיתוף פעולה עם ההורים יעשה פלאים בכיתה שלכם
הגיע זמן חינוך
31/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא