youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מהי שיחת הטלפון שיכולה לשנות את הכיתה שלך?

המורה הזאת עשתה מעשה מיוחד ששינה לגמרי את אווירת הכיתה והתנהגות התלמידים
הגיע זמן חינוך
11/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא