youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הפוסטר הזה ישפר את הוראתכם באופן משמעותי!

כמעט כל מורה יודע/ת שחשוב להעריך את הידע הקודם של התלמידים. אבל איך עושים זאת?!
הגיע זמן חינוך
05/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא