whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

החוקרים שמאמינים שמידע אמיתי יכול להגיע רק מהכיתה

פרקטיקות הוראה יכולות לצמוח רק דרך הכיתה - אומרים החוקרים האלו. האם אתם מסכימים איתם?
הגיע זמן חינוך
14/10/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא