youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

החוקרים שמאמינים שמידע אמיתי יכול להגיע רק מהכיתה

פרקטיקות הוראה יכולות לצמוח רק דרך הכיתה - אומרים החוקרים האלו. האם אתם מסכימים איתם?
הגיע זמן חינוך
10/14/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא