whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

האם הלוח בכיתה הולך להפוך ללא רלוונטי?

הטכנולוגיה ממשיכה לשנות את הצורה בה אנחנו חושבים על בית הספר והפעם נשאלת השאלה – האם בעידן שלנו הלוח הכרחי?
הגיע זמן חינוך
11/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא