youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

תלמידי ישראל מחכים לך!

זה הזמן להתגייס למאמץ הלאומי למצויינות ולהביא לכך שכל תלמיד בישראל יקבל הזדמנות שווה, מורה מעולה וליווי לכל אורך הדרך
הגיע זמן חינוך
8/9/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא