youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הסיפור המדהים על המורה ששינה לגמרי את עולם הרפואה

בשנת 1910 אברהם פלקסנר כתב דו""ח ששינה את עתיד הרפואה בכל העולם. איך הוא שינה את העולם, וכיצד זה קשור לחינוך תגלו בכתבה.
הגיע זמן חינוך
25/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא