youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הלוואי שהמורה שלי הייתה יודעת

המורה שמלמדת אותנו איך להכיר טוב יותר את התלמידים.
הגיע זמן חינוך
6/11/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא