רוצים שיצליח בלימודים? בדקו קודם מה מצבו החברתי

2862
רוצים שיצליח בלימודים? בדקו קודם מה מצבו החברתי

אנחנו רוצים לפתח בוגר עצמאי, שיוכל להתמודד עם האתגרים השונים בחייו העתידיים וידוע כבר כי אחת המיומנויות החשובות הנדרשות מבוגר מערכת החינוך במאה ה-21 היא היכולת החברתית, המאפשרת השתלבות בקהילה, בעבודה ובזוגיות. עם זאת, מורים רבים עדיין רואים את תפקידם רק בחלק האקדמי-לימודי ואינם מתייחסים כלל לחלקים אחרים בחיי התלמידים. בכתבה זו אני רוצה להזכיר לכם את החשיבות של אימון המיומנויות החברתיות וגם לתת לכם מספר עצות שיעזרו לכם לעשות זאת בקלות, בכיתה שלכם.

 

גם במקצועות הריאליים: הצלחה בחברה מובילה להצלחה בלימודים

החשיבות של קידום מיומנויות חברתיות עולה במיוחד בקרב דור המסכים. בעבר, הילדים היו מתאמנים על מיומנויות חברתיות שונות במהלך משחקיהם המשותפים בגינה ובמגרש. הם למדו להתמודד עם מצבים חברתיים מורכבים, של תחרות, דחייה ממשחק ועוד. כיום, ילדים יושבים חלק גדול מהיום מול המסך ואינם מתנסים מספיק במצבים אלו. בדורנו, גם ההורים ממעטים במגעים חברתיים עם ילדיהם, משום שגם הם עסוקים בתקשורת הווירטואלית. כך המיומנויות החברתיות של תלמידינו לא מתפתחות באופן טבעי כבעבר.

מעבר לכך, הצלחה בחיי החברה משפיעה באופן ישיר על הלמידה. רק כאשר התלמיד מצליח בחייו החברתיים בבית הספר הוא יהיה פנוי ללמידה. במיוחד בגיל ההתבגרות, שבו החלק החברתי חשוב לעיצוב זהות התלמיד. מאסלו הציב פירמידת צרכים וטען שרק כאשר הצרכים הבסיסיים ממומשים, האדם יכול להתקדם ולממש את הצורך הבא. בתחתית הפירמידה, עומדים הצרכים הבסיסיים, צרכים פיזיולוגיים וביטחון ומעליהם נמצאים הצרכים החברתיים, שהם צורך ההשתייכות והערכה חברתית. רק ברגע שצרכים אלו מסופקים יכול התלמיד לעבור לשלבים הבאים, שהם במעלה הפירמידה, כמו 'מימוש עצמי', צורך המתבטא בגיל בית הספר באמצעות לימודים.

כאמור, מורים רבים עוסקים פחות בנושאים החברתיים, במיוחד המורים המקצועיים ובעיקר במקצועות הריאליים. בשאלון שהועבר בשנת הלימודים תשע"ט לחמישים מורים מאזור הדרום, נשאלו המורים אם הם מסוגלים להתמודד עם קונפליקטים חברתיים של תלמידים. 43 מורים מתוך ה-50 ענו שהם מרגישים שהם זקוקים לעזרה ואין להם מספיק ידע בנושא.

חוסר ביטחון בקידום יכולות חברתיות, מונע מהמורים לפעול למנף את היכולות החברתיות של התלמיד. השלב הראשון בפתרון הבעיה הוא להביא את המורים לאמונה כי יש ביכולתם לסייע לתלמידים בתחום החברתי. ברגע בו חשיבות הנושא החברתי של התלמיד יהפוך לחלק מהשקפת עולמם, הם יתחילו להתבונן בחיי החברה של תלמידיהם וליזום בעבור כך. מורה שתופס שהוא יכול לעזור לתלמידיו מבחינה חברתית, יפעל למען כך, יתעניין בחברויות הנרקמות בכיתה, ישפר את האווירה החברתית, יתייחס ויקשיב לאופן שבו התלמידים משוחחים זה עם זה, יעבוד איתם על שימוש בשפה חיובית ועוד. לפניכם מספר כלים פשוטים וישימים לקידום המיומנויות החברתיות בקרב תלמידיכם:

עד כמה יכולה ללמוד תלמידה שראשה עסוק בקושי חברתי?

יצירת כללים חברתיים

אחד הכלים הפשוטים והמעשיים, אשר עשוי לפתור בעיות חברתיות רבות מראש, הוא יצירת קוד חברתי של הכיתה. באחד השיעורים בתחילת השנה יבנה המורה במשותף עם התלמידים את התקנון החברתי.

 • יצירת התקנון בהצבעה דמוקרטית: תלמידים מציעים הצעות לכללים בתקנון ועורכים הצבעה כיתתית על הכנסת הכלל לתקנון.
 • יצירת התקנון בקבוצות: כל קבוצה מביאה אלמנט חברתי אחר לתקנון, הכולל ערך ופעולה: קבוצה אחת מדברת על מה כדאי לעשות בכיתה, אחרת מה לא ניתן לעשות בכיתה, קבוצה נוספת מוסיפה מה כדאי ויעיל לעשות כדי לקדם את הקשר החברתי וכך הלאה.

חלק מהחוקים עשויים להיות: יש לפנות בכבוד זה לזה, אין להזמין רק חלק מהתלמידים למסיבות, אין ליצור אפליה וכך הלאה. מחלקים את התקנון לכל אחד מהתלמידים ותולים אותו במקום מרכזי בכיתה. במהלך השנה, מזכירים את הכללים שנקבעו ומשתמשים בהם בעת משברים חברתיים.

 

 

ביסוס היכולת החברתית

במהלך השנה, חשוב לבסס את היכולת החברתית של התלמידים. להלן מספר אפשרויות:

 • בחירת שגרירי הפסקה, שתפקידם לבדוק אם יש תלמידים שלא משתלבים בחיי החברה בהפסקה ולסייע להם להיכנס לאחת הקבוצות הקיימות או ליזום קבוצה חדשה.
 • יצירת קבוצות חברתיות, שמטרתן לעבד קונפליקטים חברתיים בשעות פרטניות.
 • איסוף משחקי קופסא חברתיים למשחק בשעות ההפסקה.
 • תלמיד שמצליח להביא לידי ביטוי את המיומנות שעליה עובדים במספר הפעמים הרב ביותר, הופך להיות שגריר הכיתה ומלמד תלמידים נוספים להשתמש באותה מיומנות.

חשוב: לא די בשיחה על המיומנויות החברתיות הראויות, אלא יש להתאמן עליהן באופן פעיל. זאת משום שיתכן מאוד שתלמיד יפנים את הערכים החברתיים, אך לא ידע את הפרקטיקה המעשית ליישומן. לכן, לא מספיק לשוחח על אמפתיה ולהביא להבנה עד כמה היא חשובה, אלא, יש להתאמן על יישומה בפועל. כחלק מהאימון, המורה יבחן עם התלמידים איזו התנהגות משקפת את הערך ומקדמת את ההתנהגות הרצויה ואיזו התנהגות אינה מקדמת אותו.

 

יצירת אקלים חברתי-חיובי

חשוב שבמהלך השנה יפעל המורה ליצירת אקלים חברתי חיובי, באמצעות פעילויות כיתתיות מגבשות. להלן מספר דוגמאות מתוך ההווי של בית ספר:

 • זימון פעילויות בהן התלמידים מעניקים מחמאות זה לזה.
 • יצירה משותפת של קיר פעיל בכיתה.
 • פעילות לכל תלמיד לקראת ימי ההולדת.
 • פעילות כיתתית של תרומה לקהילה, למשל בבית אבות.
 • טיפוח גינה בית ספרית ע"י תלמידי הכיתה כמטרה משותפת.
 • ערבי גיבוש, הכוללים יצירה ועשייה של תלמידי הכיתה.

 

פתרון קשיים חברתיים

כדאי לשים לב למקרים ספציפיים של קשיים אצל תלמידים:

אצל תלמיד מחוסר מיומנויות חברתיות למשל, חשוב לזכור כי הוא עלול למצוא את עצמו במצב של דחיה. ילד שלא יודע לפנות לרעהו כמו שצריך או לא יודע להתאים נושא שיחה, יידחה ממעגל התקשורת הכיתתית. ניתן לסייע לתלמידים אלו, באמצעות תרגול של מיומנויות חברתיות החסרות להם. לפעמים המורה צריך לתת לתלמיד את הפתרון היישומי המעשי: "בוא נסתכל על הכיתה, נראה למי אתה יכול לפנות ותפנה אליו". המורה ימליץ על תלמיד סבלן, אשר יכיל אותו. חשוב שהמורה יתווך כיצד עליו לנהוג בסיטואציה החברתית הנוכחית. בנוסף, המורה יסייע לתלמיד לבחון את ההתנהגויות החברתיות שלו ויצור רפלקציה עליהן.

במקרה של תלמיד עם קושי חברתי, למשל, תלמיד שלא הוזמן למסיבה, התפקיד של המורה הוא לתווך בשני שלבים. ראשית, לברר מול התלמיד שהציג את הקושי, "מה לדעתך הביא אותך למקום הזה?" אולי הוא מנסה להתחבר עם ילדים שלא מתאימים לו? השלב הבא הוא בירור מול התלמידים שמתנהגים אל תלמיד בצורה פוגענית. למשל, לפנות אל יוזמי המסיבה, שלא עמדו בתקנון הכיתתי.

לא כל דבר דורש טיפול מקצועי, אך ברגע שהילד מתקשה במיוחד, חשוב להפנות לאנשי מקצוע, מטפלים או פסיכולוגים שמתמחים בתחום.

 

פתרון קשיים חברתיים בקבוצה הכיתתית

גם מורה שאין לו כלים לטפל בדילמות חברתיות יכול לסייע לתלמידים למציאת פתרון לדילמה כיתתית. הוא יבחן יחד עם התלמידים את הערכים החברתיים השונים וסביבם ייווצרו הפתרונות לבעיה. הערכים יובילו להתנהגות הרצויה שהתלמידים מעוניינים שתתקיים בכיתה. הנה מספר דוגמאות:

 • בדרך כלל, ניתן לפתור קשיים חברתיים כלליים בכיתה באמצעות התקנון החברתי הכיתתי. נופר (שם בדוי), היום בת 17, סיפרה לי שכשהייתה בכיתה ז' הכיתה החליטה להחרים תלמידה חדשה שהגיעה באותה השנה. נופר זוכרת עד היום את תגובתה הנחרצת של המורה ששמעה על כך. היא נעמדה ואמרה: "אתם זוכרים את התקנון הכיתתי שלנו? אצלנו בכיתה אין חרם! כולם מדברים עם כולם. זה לא יקרה בכיתה שלנו!" בכך המורה הצליחה למגר את החרם ולפתור את הבעיה. הגבול היה ברור לתלמידים.
 • תחרות היא טובה כשהיא מעודדת ומעצימת למידה. הקושי מתחיל כאשר התחרות גולשת לדריסה, לזלזול, להעלבה ולתוקפנות. כאשר נוצרת תחרות לא בריאה, המורה ייקח את המוקדים של התחרות ויצור ביניהם חיבור. המשמעות של הדבר הוא לקיחת הכוחות המתחרים תוך ניסיון להפוך אותם לחברים. כך התחרות השלילית תיפסק.
 • כאשר יש יריבות, מומלץ לעבוד על גיבוש כיתתי בין הקבוצות ולקיים שיחות ופעילויות עם תלמידים על תקשורת חיובית ועל היכולת להכיל את השונה.

במיזם B-Friend לקחנו על עצמנו לשים את הנושא החברתי ואת האימון של המיומנויות החברתיות בפרונט. מיזם זה מאפשר למורה לקבל תמונת מצב חברתית על כל תלמיד, באמצעות אלגוריתם חכם. לכל תמונת מצב יש המלצות חינוכיות-חברתיות המובילות לתכנים ולמשחקים שהמורה יכול לבצע בכיתה, בלמידה פרטנית, קבוצתית או בהפסקה. מוזמנים להכיר ולהתנסות כאן.

הדפסת סיפור זה
רבקה אלקובי
דוקטורנטית בח״מ,יועצת חינוכית, פסיכותרפיסטית. יזמית ומייסדת B-Friend. מנמרי"ת ייעוץ במינהל הפדגוגי במשרד החינוך. מנחה הורים ומטפלת במרכז חוסן ובקליניקה הפרטית.   
הטיפולים והמוצרים הדיגיטליים שאנחנו יוצרים נועדו לסייע לאנשי טיפול ואנשי חינוך לתקשר באופן בטוח עם ילדים ומתבגרים. קראו כאן על המיזם.