אייל שלמה

Eyalshlomo@gmail.com 

מורה למתמטיקה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים.

מאמין ביצירתיות, בחדשנות ובבני אדם.