whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
מחנכות כיתה

מה הקשר בין דפוס חשיבה מתפתח לבין קבלת תעודות?

קבלת התעודה היא לא עוד סימון וי אלא אבן דרך שיכולה לעזור לתלמידים להגדיר יעדים ולשפר את הישגיהם בציון הדרך הבא. הדסה דונל מציעה לשלב את המעמד עם שיחה אישית ברוח החשיבה המתפתחת של קרול דווק
הדסה דונל
19/06/2024
quote-image
דווק מבחינה בין שני דפוסי חשיבה עיקריים: דפוס חשיבה מקובע ודפוס חשיבה מתפתח. בעלי דפוס חשיבה מקובע מתייחסים להצלחות או לכישלונות כאירוע סופי המעיד על מהותם. בעלי דפוס חשיבה מתפתח מאמינים שכישרונות ויכולות אפשר לבנות ולפתח עם הזמן באמצעות למידה, דבקות במטרה ועבודה קשה – הם מזהים בהצלחות ובכישלונות הזדמנויות ללמידה ולצמיחה וביכולתם להפוך מפלות לניצחונות מפוארים.

עוד כתבות בנושא