whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

כיצד ההיסטוריה תעזור לנו לנצח?

איליה מיינשלוס, אחראי על מערכת החינוך הישראלית באנו – מוזאון העם היהודי, משתף כיצד היכרות עם ההיסטוריה של העם היהודי יכולה להיות מקור לחוסן אישי ומציע פעילות לדוגמה שתוכלו להעביר בכיתה
איליה מיינשלוס
15/04/2024
quote-image
הדרך היחידה להתמודד עם ההווה ולהימנע משקיעה בו היא באמצעות יצירת עוגנים בעבר ובעתיד לנו ולתלמידינו. כאשר חסרה לנו תפיסת עתיד, העבר נעשה לא רלוונטי וההווה הופך לסבך שלא ניתן לנווט בו. בנקודה זו, אולי ראוי לומר בכנות לתלמידינו: נכונו לדור שלכם אתגרים קשים. אנחנו עומדים בפני תקופה ארוכה של מתח ואי-ודאות, והבחירות שלכם מעכשיו ישפיעו על כולנו.

עוד כתבות בנושא