youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איך לימודי מתמטיקה יכולים להציל את כדור הארץ?

תוכנית "דברו אליי במספרים" עוסקת באתגרים גלובליים ומייצרת סביבם שיח מדעי מבוסס נתונים ומתמטיקה שמוביל גם לאקטיביזם מעורר השראה בקרב בני נוער
ד"ר שלי רפ ופרופ' רון בלונדר
05/09/2023
quote-image
תוכנית 'דברו אליי במספרים' עוסקת באתגרים הגלובליים הללו ומייצרת סביבם שיח מדעי מבוסס נתונים ומתמטיקה. כל מודולה בתוכנית עוסקת באתגר פיתוח בר-קיימא אחר, בו מוצגים לתלמידים נתונים בייצוגים מתמטיים שונים לצד רקע מדעי. התלמידות והתלמידים מנתחים את הסוגיה באמצעות שימוש במיומנויות מתמטיות גבוהות.

עוד כתבות בנושא