whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לחלום בגדול

איך לימודי מתמטיקה יכולים להציל את כדור הארץ?

תוכנית "דברו אליי במספרים" עוסקת באתגרים גלובליים ומייצרת סביבם שיח מדעי מבוסס נתונים ומתמטיקה שמוביל גם לאקטיביזם מעורר השראה בקרב בני נוער
ד"ר שלי רפ ופרופ' רון בלונדר
05/09/2023
quote-image
תוכנית 'דברו אליי במספרים' עוסקת באתגרים הגלובליים הללו ומייצרת סביבם שיח מדעי מבוסס נתונים ומתמטיקה. כל מודולה בתוכנית עוסקת באתגר פיתוח בר-קיימא אחר, בו מוצגים לתלמידים נתונים בייצוגים מתמטיים שונים לצד רקע מדעי. התלמידות והתלמידים מנתחים את הסוגיה באמצעות שימוש במיומנויות מתמטיות גבוהות.

עוד כתבות בנושא