youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

"יש קשר הדוק בין העולם הרגשי של הילדים לעולם הלימודי והקונגיטיבי שלהם."

אושר וקוגניציה נחשבים לשני מסלולים מקבילים, אבל בפועל הם מצטלבים וקשורים הדוקות זה בזה. כיצד עולמם הרגשי של הילדים משפיע על תפקודם הלימודי? האם תלמידי כיתות המצוינות מאושרים יותר? ואיך התפיסה הפסיכולוגית של הילדים משפיעה על הביצועים שלהם במתמטיקה? עכשיו ב"רלוונס", שיחה מאירת עיניים עם פרופ' ענת שושני, מרכז מיטיב, אוניברסיטת רייכמן. חובת צפייה למורים והורים
הגיע זמן חינוך
17/08/2023
סגירת סרטון
quote-image
אין איזשהו גן מתמטי. רק לחמישה אחוזים מהילדים באמת יהיה איזשהו קושי או אתגר עם מתמטיקה. מרבית הילדים יכולים להצליח מאוד במתמטיקה עם התשתית הרגשית הנכונה והתשתית הלימודית הנכונה.

עוד כתבות בנושא