whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
פודקאסטים

"יש קשר הדוק בין העולם הרגשי של הילדים לעולם הלימודי והקונגיטיבי שלהם."

אושר וקוגניציה נחשבים לשני מסלולים מקבילים, אבל בפועל הם מצטלבים וקשורים הדוקות זה בזה. כיצד עולמם הרגשי של הילדים משפיע על תפקודם הלימודי? האם תלמידי כיתות המצוינות מאושרים יותר? ואיך התפיסה הפסיכולוגית של הילדים משפיעה על הביצועים שלהם במתמטיקה? עכשיו ב"רלוונס", שיחה מאירת עיניים עם פרופ' ענת שושני, מרכז מיטיב, אוניברסיטת רייכמן. חובת צפייה למורים והורים
הגיע זמן חינוך
17/08/2023
סגירת סרטון
quote-image
אין איזשהו גן מתמטי. רק לחמישה אחוזים מהילדים באמת יהיה איזשהו קושי או אתגר עם מתמטיקה. מרבית הילדים יכולים להצליח מאוד במתמטיקה עם התשתית הרגשית הנכונה והתשתית הלימודית הנכונה.

עוד כתבות בנושא