youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לא רק ציונים: מה תוכלו לגלות על התלמידים באמצעות המבחנים?

 כולנו נתקלים בתלמידים שמתקשים בבחינות אך לא תמיד יכולים להצביע על הסיבות לכך. באמצעות כלי חדש להערכה עצמית נוכל לגלות מה עלול להכשיל את התלמידים ואפילו לבחון את האפקטיביות של שיטת ההוראה 
סיגל דלל
01/08/2023
quote-image
התמקדנו במבחנים ככלי נוסף להיכרות עם התלמידים. באמצעות ניתוח המבחנים ניסינו לתת מענה לקשיים של התלמידים ואולי אף להנחיל שינוי של תהליכי הוראה ולמידה בכיתה.   

עוד כתבות בנושא