youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

יש לנו מחויבות להכין את התלמידים לעתיד מסוג אחר

טלטלות גלובליות בשנים האחרונות יוצרות שינוי מהותי בעולם. זה דורש מאיתנו ליצור שינוי מהותי בחינוך ילדינו. הנה כמה הצעות איך לעשות זאת
מיכל זק
07/06/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא