youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

לטקסט הזה, שיצרה הבינה המלאכותית, אף אחד לא התכונן

עם כל הטוב שמביא עמו ChatGPT, עדיין יש בו חסרונות מהותיים. אחד מהם הוא חוסר רגישות תרבותית. המקרה הבא הוא דוגמה לכך
ד"ר עידית פינקלשטיין וד"ר שירה סופר-ויטל
16/03/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא