youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מתי בפעם האחרונה לימדתם את התלמידים פשוט להתבונן?

פיתוח רגשי, אמפתיה יצירתיות וקשב, הצלחה בלימודים ובעיקר: חוסן נפשי של תלמידים ומורים כאחד – לכל אלה מועילה הפדגוגיה המתבוננת
ד״ר נטע בר יוסף-פז
13/03/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא