whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

המסתורין שבמתמטיקה: אוריינות מתמטית היא הדבר הבא בהוראה

נצחיה פלג ראיינה 16 מורות ומורים שלימדו בתוכנית של אוריינות מתמטית ושמעה חוויות ותובנות מדרך הוראה שימושית ומעשית לחיים
נצחיה פלג
31/01/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא