whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

האם הישגי החינוך של המדינות המובילות בעולם ייפגעו בגלל פוליטיקה?

בשתיים מהמדינות המובילות בעולם בתחום החינוך, הממשלות שהתחלפו החליטו לבצע שינויים במערכת. האם ההנעה של מטוטלת החינוך קדימה ואחורה תשפיע על הישגיה של כל מדינה?
אלי הורביץ
15/01/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא