whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

70% מבני הנוער רוצים לשנות משהו בגוף שלהם. לטיפולנו, אנשי החינוך

כמה שעות מבלים מתבגרות ומתבגרים במהלך היום מול מראה, מצלמים עצמם ובוחנים כל תו בפניהם? כאנשי חינוך, מחובתנו לעזור להם לצלוח את האתגרים האלה, שרק מתגברים עם הרשתות החברתיות
ד"ר חנה חימי
28/12/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא