youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כן, תסתכלו בקנקן: 4 דרכים בהן עיצוב הכיתה משפיע על הביצועים

צבעים? מינימליזם? סדר? הנה ארבעה פרמטרים שבהם עיצוב הכיתה יכול להשפיע על סדר היום
הגיע זמן חינוך
11/27/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא