youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

שלום בכיתה: 8 עקרונות לניהול שיח קונפליקטואלי

אחת המלחמות הגדולות של החברה הישראלית היא בשיסוע ובקיטוב בתוכה. גם כאן, הכל מתחיל בחינוך. הכלים הבאים יאפשרו לכם לנהל שיח מיטיב ובונה בכיתה גם כשיש פערים וחוסר הסכמה
מאיה עמר
16/11/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא