youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

"בין החגים" הוא זמן מצוין לשינויים פנימיים גדולים

התקופה שבין נובמבר לאפריל היא זמן נהדר לתרגול התמודדות עם סיטואציות חברתיות שונות - תהליך שיכול להיות משנה חיים
צורית יהודה
14/11/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא