youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לנכוח, להשתהות: על גישת הסמכות החדשה שמעתם.ן?

סמכותניות, ענישה כוחנית וריחוק בין המורים לתלמידים - כל אלה אפיינו את שיטת החינוך הישנה. מנגד, גישת הסמכות החדשה הופכת את המורות והמורים לסוכני חינוך משמעותיים יותר מאי פעם
ד"ר אוהד נחום
04/11/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא