whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

לנכוח, להשתהות: על גישת הסמכות החדשה שמעתם.ן?

סמכותניות, ענישה כוחנית וריחוק בין המורים לתלמידים - כל אלה אפיינו את שיטת החינוך הישנה. מנגד, גישת הסמכות החדשה הופכת את המורות והמורים לסוכני חינוך משמעותיים יותר מאי פעם
ד"ר אוהד נחום
04/11/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא