youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

רוצות שינוי: הגיע הזמן לסגור את פערי המגדר בהייטק

כשליש מסך כל המועסקים בהייטק הן נשים, ובמקצועות הליבה של הענף, אלה הטכנולוגיים, נשים נמנות רק על 28% מכלל העובדים. אלה הדרכים בהן יש לנקוט כדי לסגור את פערי המגדר
מיכל שלם ועו"ד מיכל לבנטל אנדרסון
19/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא