youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הגיע הזמן שמורים ידברו על זה: אי אפשר לאהוב את כל התלמידים

מערכת היחסים בין מורים לתלמידים ובין מורים לעמיתיהם יכולה להיות אמוציונלית. כדי להתמודד עם זה, בית הספר בונה לעצמו "מערכות הגנה חברתית שלא מאפשרת למורים לשתף את רגשותיהם האמיתיים". עם קצת מודעות, אפשר לשנות את זה
אלונה בורשטיין
10/24/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא