youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

זה עולם קטן מאוד, למה שלא נכיר אותו כחלק מתוכנית הלימודים?

ללמוד שפות, ליצור קשרים חברתיים ולחדד את מיומנויות המאה ה-21 - הטכנולוגיה מאפשרת לקיים למידה משותפת ומרגשת עם תלמידים ומורים מרחבי העולם. קדימה, הברישו את האנגלית
נטע אלג'ם
04/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא