whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
ללמוד מהעולם

זה עולם קטן מאוד, למה שלא נכיר אותו כחלק מתוכנית הלימודים?

ללמוד שפות, ליצור קשרים חברתיים ולחדד את מיומנויות המאה ה-21 - הטכנולוגיה מאפשרת לקיים למידה משותפת ומרגשת עם תלמידים ומורים מרחבי העולם. קדימה, הברישו את האנגלית
נטע אלג'ם
04/10/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא