youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

שייכות, ביטחון: איך לקדם תלמידים עם קשיים חברתיים?

תהליכים לקידום חברתי המלווים על ידי מורים קשובים יכולים לשנות את עולמם של התלמידים המתקשים. כך תוכלו לקדם תלמידים עם קושי חברתי
ד"ר עינת ליכטינגר
21/09/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא