youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

רוצים למשוך תלמידים למקצועות STEM? למדו אותם היסטוריה

תתפלאו, אבל כדי לגרום לתלמידים להסתקרן ממדעים, מומלץ לספר להם סיפורים על מה היה פעם. למשל, ידעתם שבזכות הטכנולוגיה המינגוויי כתב כמו שכתב? ואיך תרבות הלייק קשורה לזה? חושבים מדע - חושבים רחב
הגיע זמן חינוך
14/07/2022
quote-image
סיפורים טובים יכולים לשרת עוד מטרה ולייצר חשיבה הוליסטית אצל התלמידים, שנוכחים לדעת כיצד המצאות שהתהוו בעבר עדיין משפיעות השפעה מכרעת על ההווה.

עוד כתבות בנושא