youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

ממשחק בינגו ועד חידונים: כלים שימושיים להערכה יצירתית

הוראה והלמידה מרחוק חשפו צורך אמיתי בהערכה מעצבת, מגוונת וגמישה, כזו שהיא מעבר למבחנים וציונים. כך תאמצו אותה
ורוניקה סטרקוב
07/07/2022
quote-image
"הערכה טובה בונה בלי להגביל, מצביעה בלי לכוון, בודקת בלי להרוס, מעצבת בלי ליצוק לתבנית ומניעה בלי לקלקל". 

עוד כתבות בנושא