youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

להתקרב, להתחבר: התוכנית שמפגישה יהודים וערבים ללמידה משותפת

גישת הלימוד המשותף הגיעה לישראל היישר מאירלנד וכבר הוכיחה את היכולת שלה לחצות גבולות ולגשר על פערי שפה, תרבות ולאום
ד"ר שני פייס וסמר חאג' יחיא
04/07/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא