youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

האם אפשר ללמד ילדים להיות אדיבים?

כיצד חינוך ילדיכם לטוּב לב והתחשבות באחר יוביל לאושרם ולהצלחתם בעתיד? במיוחד לקוראינו - פרק מהספר "מוצלחים" מאת ד"ר תומס ליקונה
הגיע זמן חינוך
13/06/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא