youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לא רק גיליון ציונים: להוציא את המיטב מאספת ההורים

כמחנכים, אנו עסוקים בהכנות רבות לקראת אספת ההורים, אבל מה לגבי הפן האנושי שבמעמד הזה? אם נשים אליו לב נוכל להפיק הרבה יותר מאותן 10 הדקות המוקדשות לכל הורה. אגב, גם ההורים יכולים לתרום להצלחה הזו
אבינועם הרש
16/05/2022
quote-image
סוכריות או שוקולד ידועים כחפצים שיש בהם כדי לשבור את הקרח. יש מורים שאוהבים את הדיסטנס של השולחן, יש כאלו שמעדיפים בלי כדי ליצור אווירה מקרבת יותר.

עוד כתבות בנושא