youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

כן מרימים ידיים, אבל לא אחד על השני: סוד הלמידה בתנועה

תנועה היא לא רק הדרך שבה אנו זזים ממקום למקום, היא גם שער ללמידה טובה ומיטיבה ולהפחתת אלימות. ואיך אומץ קשור לכל זה?
דור שירה ולבה גלעד
5/10/2022
quote-image
בתגובה לתוכנית "לא מרימים ידיים" למניעת אלימות, שיצר משרד החינוך לאחר תקופת הקורונה, נציע אפשרות אחרת: אפשרו ועודדו להרים ידיים, פשוט לא אחד על השני.

עוד כתבות בנושא